Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Dự án xây dựng

gluten-bot-mi-ava

Gluten bột mì

Công dụng: dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trọng lượng: 25 Kg. Thời hạn sử dụng: […]

16/09/2018

Xem thêm
bot-huyet-ava

Bột huyết

Công dụng: dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trọng lượng: 25 Kg Thời hạn sử dụng: […]

16/06/2016

Xem thêm
bot-mi-ava

Bột mì

Công dụng: dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trọng lượng: 25 Kg Thời hạn sử dụng: […]

16/06/2016

Xem thêm
botcanhapkhaunentrang

Bột cá nhập khẩu

Công dụng: dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trọng lượng: 50 Kg Thời hạn sử dụng: […]

16/06/2016

Xem thêm
ba-dau-nanh-ava

Bã đậu nành

Công dụng: dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi Trọng lượng: 50 Kg. Thời hạn sử dụng: Xuất xứ: […]

16/06/2016

Xem thêm