Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MC FISH VIỆT NAM

Địa chỉ:19-19A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận

Số điện thoại: (028) 3847 9695

Email: mcfishvietnam@gmail.com

Website: www.mcfishvietnam.vn